Stamgroepen


Wat zijn stamgroepen?
Een stamgroep is een andere groepering dan een klas. Een klas is een groep kinderen, van meestal (ongeveer) dezelfde leeftijd, die dezelfde leerstof krijgt aangeboden. In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden, met verschillende vorderingen in de leerstof.

Omdat we in ons onderwijs juist willen uitgaan van de verschillen in ontwikkeling, doen we dat bewust. Het zit ook het dichtst bij de natuurlijke situaties die het kind gewend is: denk aan het gezin en spelen op straat. Tijdens hun basisschooltijd zitten kinderen in drie stamgroepen t.w. 

  • onderbouw
  • middenbouw
  • bovenbouw

Uw kind ervaart dan om in een groep de jongste, de middelste en de oudste te zijn. Op deze manier ervaart uw kind hoe het is geholpen te worden door kinderen uit een andere leeftijdsgroep en om zelf anderen te helpen. Ook ziet uw kind duidelijk welke ontwikkeling het zelf heeft doorgemaakt en wat het al allemaal geleerd heeft; heel belangrijk voor het zelfvertrouwen.
Bovendien is er een groot sociaal en emotioneel verschil tussen het "jongste, middelste en oudste" zijn. We vinden dit in het jenaplanonderwijs heel vormend voor de persoonlijke ontwikkeling.

Behalve dat er in de stamgroep veel met en van elkaar geleerd wordt, krijgen de kinderen ook instructie in niveaugroep: groepjes kinderen die qua ontwikkeling op een bepaald gebied ongeveer even ver gevorderd zijn, zoals bij rekenen, spelling en begrijpend lezen.