Educatief Partnerschap

Als Jenaplanschool vinden we ouderbetrokkenheid ontzettend belangrijk.  

Het is bekend dat ouders betrekken in het onderwijs de ontwikkeling van kinderen bevorderd. Thuis en school zijn voor een kind twee belangrijke omgevingen. Wanneer ouders en leerkrachten met elkaar in gesprek gaan over hoe ze het kind het beste kunnen ondersteunen noemen we dat educatief partnerschap. Dat is niet nieuw op onze school. 

 

Maar educatief partnerschap gaat verder. Naast het samen afstemmen op kindniveau kan er ook samen worden nagedacht op schoolniveau. Een aantal ouders worden uitgenodigd om samen met de school na te denken over lopende en toekomstige schoolontwikkelingen. Dit doen we binnen de werkgroep Educatief Partnerschap.  

Een werkgroep waarbij ouders en leerkrachten op een gelijkwaardige manier met elkaar in gesprek gaan. Schoolontwikkelingen worden besproken en waar nodig denken we na hoe we de schoolontwikkeling, praktijk van alledag, kunnen verbeteren. 

 

In de werkgroep Educatief Partnerschap hebben plaats:

 

Nicole Evers

Ouder

Fyrosée Ramakers      

Ouder

Mieke Janssen          

Ouder

Femke van Heugten     

Ouder

Jan-Jaap Rietjens            

Ouder

Trudie Takken     

Stamgroepleider, voorzitter werkgroep

Marlies Adams

Stamgroepleider

Ivo Thijssen             

Als schoolleider adviserend lid