Educatief Partnerschap

Als Jenaplanschool vinden we ouderbetrokkenheid ontzettend belangrijk.  

Het is bekend dat ouders betrekken in het onderwijs de ontwikkeling van kinderen bevorderd. Thuis en school zijn voor een kind twee belangrijke omgevingen. Wanneer ouders en leerkrachten met elkaar in gesprek gaan over hoe ze het kind het beste kunnen ondersteunen noemen we dat educatief partnerschap. Dat is niet nieuw op onze school. 

 

Maar educatief partnerschap gaat verder. Naast het samen afstemmen op kindniveau kan er ook samen worden nagedacht op schoolniveau. Een aantal ouders worden uitgenodigd om samen met de school na te denken over lopende en toekomstige schoolontwikkelingen. Dit doen we binnen de werkgroep Educatief Partnerschap.  

Een werkgroep waarbij ouders en leerkrachten op een gelijkwaardige manier met elkaar in gesprek gaan. Schoolontwikkelingen worden besproken en waar nodig denken we na hoe we de schoolontwikkeling, praktijk van alledag, kunnen verbeteren. 
Als u graag mee zou willen denken in deze werkgroep dan kunt u dit, ook gedurende het schooljaar, aangeven bij Ivo Thijssen.

 

In de werkgroep Educatief Partnerschap hebben plaats:

 
Fyrosée Ramakers Ouder
Mieke Janssen Ouder
Femke van Heugten Ouder
Jan-Jaap Rietjens Ouder
Marlies Adams Stamgroepleider
Sylvia Mandungu Als teamleider adviserend lid