Notulen medezeggenschaps-raad

Hieronder vindt u de notulen van de medezeggenschapsraad.


Notulen 7-7-2022