Kinderraad

Op De Klink vinden we het belangrijk om te weten hoe de kinderen denken over zaken die op onze school spelen. Er is een kinderraad opgericht, waarin kinderen uit de onderbouw, middenbouw en bovenbouw zitten. Deze raad vergadert een aantal keer per jaar samen met een teamlid. Mocht er in de stamgroep iets spelen wat de hele school aangaat, dan kan dit hier besproken worden en eventueel schoolbreed opgepakt worden. De resultaten van deze besprekingen worden regelmatig vermeld in de maandagbrief.