Directie en interne begeleider

Directeur Ivo Thijssen en teamleider Sylvia Mandungu vormen de directie van Jenaplanschool de Klink.

De Klink is ingedeeld bij het cluster Ell en Grathem. Deze twee scholen werken samen onder leiding van directeur Ivo Thijssen. Ivo is op maandag en vrijdag werkzaam op de Klink. Naast het leiding geven aan De Klink en de Verrekijker beoordeelt hij de vierdejaars studenten binnen het cluster en is Ivo voorzitter van het innovatiefonds Spolt.

De dagelijkse leiding en het eerste aanspreekpunt ligt bij de teamleider. Voor de Klink is dit Sylvia Mandungu. Zij stuurt vooral het onderwijskundig beleid aan. Zij is op dinsdag, woensdag en donderdag werkzaam op de Klink. Naast haar teamleiderstaken is Sylvia ook intern begeleider. De intern begeleider coördineert de zorg op onze school en kijkt mee wanneer extra zorg en begeleiding noodzakelijk is.  

Heeft u vragen? Loop gerust binnen, wij helpen u graag.