Schooltijden en gymrooster

Op de Klink hanteren wij een continurooster, het 5-gelijke-dagen-model.
Dat betekent dat alle kinderen vanaf groep 1 van maandag t/m vrijdag,
van 08.30u tot 14.00u naar school gaan.
Tussen de middag blijven alle kinderen kosteloos over.

Inlooptijd
Vanaf 08.20 uur zijn alle ouders welkom om samen met hun zoon/dochter
mee naar binnen te lopen. Er is dan gelegenheid om bv. het werk te bekijken,
het thema of een praatje te maken met de stamgroepleider.
Om 8.25 uur gaat de bel, ouders worden dan verzocht de school te verlaten.
In de ochtendpauze (10.00 – 10.15u) zijn alle stamgroepleiders buiten bij de kinderen en houden toezicht.
Tussen de middag is er toezicht van enkele stamgroepleiders.

Gymrooster
Maandag: alle stamgroepen.
Dinsdag: stamgroep 0-1-2
Woensdag: stamgroep 3-4-5
Donderdag: stamgroepen 6-7-8

De kinderen van stamgroep 0-1-2 nemen in het begin van het schooljaar gymschoenen mee die op school blijven liggen. De kinderen van groep 3 t/m 8 nemen gymkleding en gymschoenen mee in een tas op de dagen dat ze gym hebben.