Oudervereniging

De Klink kent uitaard ook een oudervereniging. Het doel van de oudervereniging is de school ondersteunen bij (buiten-)schoolse activiteiten. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit minimaal vijf en maximaal elf leden, die gekozen worden in de algemene ledenvergadering. Iedere ouder kan zich formeel tijdens de jaarvergadering kandidaat stellen. Natuurlijk is het geen probleem om je interesse eerder kenbaar te maken bij een van de bestuursleden. Leden worden voor vier jaar gekozen en kunnen zich daarna nog éénmaal herkiesbaar stellen. 

Voor het schooljaar 2023-2024 bestaat de oudervereniging uit de volgende ouders:
 
Voorzitter: Chantall Sonnemans
Penningmeester: Helen Meier
Leden: Silvia Coonen
  Dominique Zwaan-Frantzen
  Nicole van Alphen
  Wendy Timmermans
  Kelly Gubbels
Adviserend lid: Kristel Thijssen