Oudervereniging

De Klink kent uitaard ook een oudervereniging. Het doel van de oudervereniging is de school ondersteunen bij (buiten-)schoolse activiteiten. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit minimaal vijf en maximaal elf leden, die gekozen worden in de algemene ledenvergadering. Iedere ouder kan zich formeel tijdens de jaarvergadering kandidaat stellen. Natuurlijk is het geen probleem om je interesse eerder kenbaar te maken bij een van de bestuursleden. Leden worden voor vier jaar gekozen en kunnen zich daarna nog éénmaal herkiesbaar stellen. 

Voor het schooljaar 2021-2022 bestaat de oudervereniging uit de volgende ouders:
 
Voorzitter: Alexandra Jacobs
Vice-voorzitter: Jaqueline van Zandvoort
Penningmeester: Peggy Peulen
Secretaris: Silvia Sniekers
Leden: Marieke Schers
  Silvia Coonen
  Mariëlle Stroeks
  Carolien Becker
Adviserend lid: Sylvia Mandungu, teamleider