Oudervereniging

De Klink kent uitaard ook een oudervereniging. Het doel van de oudervereniging is de school ondersteunen bij (buiten-)schoolse activiteiten. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit minimaal vijf en maximaal elf leden, die gekozen worden in de algemene ledenvergadering. Iedere ouder kan zich formeel tijdens de jaarvergadering kandidaat stellen. Natuurlijk is het geen probleem om je interesse eerder kenbaar te maken bij een van de bestuursleden. Leden worden voor vier jaar gekozen en kunnen zich daarna nog éénmaal herkiesbaar stellen. 

Voor het schooljaar 2022-2023 bestaat de oudervereniging uit de volgende ouders:
 
Voorzitter: Jaqueline van Zandvoort
Penningmeester: Helen Meier
Secretaris: Silvia Sniekers
Leden: Chantal Sonnemans
  Silvia Coonen
  Paula Hermans
  Nicole Marcus
  Wendy Timmermans
Adviserend lid: Kristel Thijssen