Veiligheidsplan

Veiligheid staat bij SPOLT hoog in het vaandel. Leren, ontwikkelen, groeien en werken kan niet zonder een veilige schoolomgeving. We hebben daarom gedragsregels opgesteld om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt.

Uitgangspunt hierbij is dat leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en bezoekers van alle scholen en diensten binnen de stichting elkaar respectvol behandelen. Ze maken bewust deel uit van een professionele leef- en leeromgeving. Positief gedrag draagt bij aan de (beleving van) veiligheid op school. We bevorderen, versterken en belonen positief gedrag om zo de veiligheid in en rond de school te vergroten.

In het Veiligheidsplan hebben we o.a. vastgelegd hoe we handelen bij grensverkennend en grensoverschrijdend gedrag. Jaarlijks worden er op school ontruimingsoefeningen gehouden en is er bedrijfshulpverlening aanwezig. Ook de digitale veiligheid wordt in dit plan geborgd.
 

Klik hier om het Veiligheidsplan in te zien