Meldcode

De wet meldcode 'huiselijk geweld en kindermishandeling' is per 1 juli 2013 in werking getreden. Scholen zijn wettelijk verplicht om de meldcode te hanteren. Het doel van deze meldcode is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Professionals in het onderwijs weten welke procedure ze moeten doorlopen als ze huiselijk geweld en/of kindermishandeling signaleren of als er serieuze vermoedens zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Klik hier voor meer informatie over de meldcode en de procedure.