Schoolgids


Waar staan we voor als jenaplanbasisschool De Klink? Wat kunt u van ons verwachten? Hoe zit het met de ouderbijdrage? Wanneer heeft mijn kind bewegingsonderwijs? Het antwoord op dergelijke vragen als ook vele praktische zaken hebben we beschreven in onze schoolgids, welke jaarlijks wordt besproken binnen en goedgekeurd door onze medezeggenschapsraad.

Klik hier om de volledige schoolgids (2023-2024) te bekijken.

Klik hier om de beknopte schoolgids op hoofdlijnen (2023-2024) te bekijken.


Uiteraard bent u, met uw vragen, van harte welkom op school en helpen we u graag.