Schoolplan en schoolontwikkelplan

Schoolplan 2020-2024
Het schoolplan is een belangrijk beleidsdocument. Hierin beschrijven wij onze ambities en manier waarop we het onderwijs op De Klink vormgeven. Het schoolplan geeft inzicht in de verbinding tussen het bestuursbeleid en de keuzes en prioriteiten voor onderwijskundig, personeels- en kwaliteitsbeleid dat we op onze school maken. Het schoolplan geeft richting aan het beleid van De Klink voor de komende vier jaar (2020-2024).

Klik hier om het schoolplan te bekijken. 


Schoolontwikkelplan 2023-2024
In het zogenaamd schoolontwikkelplan hebben we beschreven waar we gedurende het schooljaar concreet aan willen werken op De Klink. 

Klik hier om het schoolontwikkelplan te bekijken.