Leerlingenraad

Aan het begin van het schooljaar wordt de leerlingenraad geïnstalleerd. Bij de installatievergadering draagt de leerlingenraad van het voorafgaande schooljaar het 'stokje' over aan de nieuwe leerlingenraad.

In september-oktober worden in de groepen 5 t/m 8 verkiezingen georganiseerd. Uiteindelijk kiezen de leerlingen 8 afgevaardigden voor de leerlingenraad van De Klink.

De leerlingenraad vergadert ongeveer zes keer per jaar o.l.v. de teamleider. Allerlei vragen en ideeën die kinderen van de school bij de leerlingenraad hebben aangekaart, worden dan besproken. Ook kan de leerlingenraad zelf met initiatieven komen om te bespreken met de directeur en teamleider. 

De kinderen leveren op deze manier een waardevolle bijdrage aan verbeteringen binnen de school. De betrokkenheid van de kinderen bij de school wordt hiermee vergroot.