Schoolgids 2021-2022

 

Waar staan we voor als jenaplanbasisschool De Klink? Wat kunt u van ons verwachten? Hoe zit het met de ouderbijdrage? Wanneer heeft mijn kind bewegingsonderwijs? Het antwoord op dergelijke vragen als ook vele praktische zaken hebben we beschreven in onze schoolgids, welke jaarlijks wordt besproken binnen, en goedgekeurd door onze medezeggenschapsraad.

Klik hier om de schoolgids voor het schooljaar 2021-2022 te downloaden.

Uiteraard bent u, met uw vragen, van harte welkom op school en helpen we u graag.

Namens het team,
Sylvia Mandungu, teamleider
Ivo Thijssen, meerscholendirecteur