Jenaplanonderwijs


In onze zogenaamde leef- en werkgemeenschap is het belangrijk, dat kinderen leren samen met anderen te leren en verantwoordelijkheid te dragen. Naast de aandacht die er is voor het individuele kind, is leren samenwerken in een groep van groot belang. 
Samen werken, samen spelen, samen vieren en samen leren. In onze stamgroepen komen deze aspecten voortdurend aan de orde. In een jenaplanschool zijn niet voor niets de basisactiviteiten:
  • samen spreken
  • samen spelen
  • samen werken
  • samen vieren
De basisactiviteiten wisselen elkaar af. Deze afwisseling is vastgelegd in het ritmisch weekplan.

Mensen leren niet alleen door met pen, papier en het hoofd bezig te zijn.
Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we elkaar informeren en elkaar leren begrijpen. Tijdens de gesprekken in de kring worden de plannen gemaakt en wordt voor een deel het werk besproken.
Door samen te spelen leren we rekening met elkaar te houden. Ook maken we al spelend iets wat we meegemaakt hebben tot iets van onszelf.
Onder werk vallen de instructiemomenten en de blokperioden, waarin kinderen ook veel zelfstandig met het werk bezig zijn.
Door samen te vieren, zowel in de stamroepen als in onze schoolvieringen, leren we elkaar wat ons hoofd en hart heeft beziggehouden; we delen onze gevoelens over blije, maar ook over verdrietige gebeurtenissen.

Jenaplan.... School waar je leert samenleven.