Ouder-Kind-Gesprek

We bespreken op directie- en teamniveau met grote regelmaat de kwaliteit van ons onderwijs.  Ouders nemen we hierin mee. Dit gebeurt door middel van de ouder-/kindgesprekken en door het voeren van doelstellingengesprekken. Centraal staat de vraag waar 'we', kind-ouders-school samen aan gaan werken. Bewust worden op onze school deze gesprekken dan ook bij aanvang van het schooljaar gevoerd (zie ook Educatief Partnerschap).

School, kind en ouder(s), samen op weg...