Educatief Partnerschap


Ruim 3 jaar wordt op de Klink door ouders, leerkrachten en directie gewerkt aan het Educatief Partnerschap. We zijn destijds gestart met de vraag 'Hoe willen we SAMEN basisschool zijn?'. Samen, ouders én school.

Inmiddels zijn we ruim 3 jaar verder en is de werkgroep nog steeds actief en zijn tal van veranderingen doorgevoerd. Veranderingen waar we heel trots op zijn en hetgeen de relatie ouder-school sterk heeft verbeterd. We hebben tijdens deze zoektocht dankbaar gebruik gemaakt van het schrijven Ouderbetrokkenheid 3.0 van De Vries.  

Enkele resultaten... Trots zijn we onder andere op:
  • De informele startavonden in plaats van de toelichting van het programma door de leerkracht. Op informele wijze ontmoeten ouders en kinderen elkaar bij aanvang schooljaar in hun stamgroep;
  • De 'op maat communicatie' tussen ouder en school/leerkracht. Er vinden geen oudergesprekken plaats na rapportages, maar het is een continu-proces. Met ieder kind/ouders wordt bij aanvang schooljaar een zogenaamd startgesprek gevoerd waarna meteen een vervolgafspraak wordt gemaakt. Het aantal gesprekken over het kind kan per kind verschillen. Communicatie op maat;
  • De informatiemap voor nieuwe (startende) ouders is volledig herschreven en geactualiseerd door de inbreng van ouders;
  • Het feit dat ouders (mee) de voorlichtingsavonden verzorgen en nieuwe ouders informeren over het reilen en zeilen op De Klink;
  • Het mee ontwikkelen van ons digitaal portfolio; 
Educatief Partnerschap: Ouders als serieuze partner binnen De Klink!