Verlof

Aanvraag vrijstelling van geregeld

schoolbezoek.doc
Ouders


Ouderbetrokkenheid vinden we zeer belangrijk op onze basisschool. We hebben een verdeling gemaakt. Klik op een van onderstaande items voor meer informatie.
  • Ouderbetrokkenheid
  • Ouder-Kind-gesprekken
  • Aanmelden kinderen
  • Meldcode
  • Inloopmomenten